Ми працюємо на благо пацієнтів

Комунальне Некомерційне Підприємство "Могилів-Подільська Окружна ЛІкарня інтенсивного Лікування" – лікувальний заклад майже з віковою історією і бездоганною репутацією в плані надання кваліфікованих медичних послуг відповідно сучасних  стандартів і принципів доказової медицини.

ОЛІЛ отримала ліцензії на всі необхідні види діяльності (медичну практику, використання іонізуючого випромінювання, обіг наркотичних засобів і прекурсорів). Атестована на вищу категорію, підтверджено дію сертифікату на систему управління якістю стосовно надання послуг у сфері охорони здоров’я відповідно ДСТУ ІSO 9001:2015. Акредитована на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини».

Як зауважив головний лікар ОЛІЛ Василь Миколюк, лікарня повністю забезпечена медичними кадрами. Вторинну медичну допомогу надають  87 лікарів і 187 середніх медичних працівників. 81,8% лікарів атестовані, в т.ч. 75,8% на вищу і І-у категорію. Серед середніх медичних працівників  атестовано – 70,7%.

Матеріально-технічна база лікарні в останні роки значно покращилась. Вікна всіх корпусів замінені на металопластикові енергозберігаючі конструкції, проведені капітальні і поточні ремонти хірургічного від-ділення, отоларинологічного та травматологічного  стаціонарів, перинатального центру, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, консультативно-діагностичної поліклініки, патанатомічного відділення, клініко-діа-гностичної лабораторії, покрівлі інфекційного відділення, господарського блоку, реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження. Проведений ремонт у від-діленні екстреної (невідкладної) медичної допомоги, в якому доступ до під’їзду спеціалізованого транспорту захищений від несприятливих погодних умов, забезпечено безперешкодне прийняття двох одиниць санітарного транспорту, їх наскрізний проїзд.

У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги забезпечені умови прийому осіб з особливими потребами (пандус, спеціально обладнаний туалет). Набір приміщень у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги дозволяє одночасно приймати десять і більше пацієнтів, проводити динамічне спостереження за станом пацієнта та його лікування впродовж доби, ізоляцію інфекційних і контамінованих пацієнтів. Є можливість проводити лабораторне, рентгенологічне, функціональне, УЗД, ендоско-пічне обстеження пацієнтів, виконання оперативних втручань, надання медичної допомоги при травмах.

У складі ОЛІЛ функціонує консультативно-діагностична поліклініка. Як підкреслила заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Тетяна Бабій – амбулаторну медичну допомогу надають фахівці 24 спеціальностей, в т.ч. 6 дитячих (дитячий невролог, кардіоревматолог, психіатр, ендокринолог, отоларинголог, офтальмолог).

Щороку до лікарів консультативно-діагностичної полі-клініки звертається більше 200 тисяч відвідувань.

На базі КДП, як альтернатива стаціонарним ліжкам, функціонує денний стаціонар на 20 ліжок, на яких щороку лікується більше 1,5 тисяч хворих. Це є досить ефективним стосовно використання ресурсів і надання медичної допомоги особам, які не потребують цілодобового нагляду.

Стаціонарна цілодобова допомога надається на 225 ліжках 15 профілів. Щорічно стаціонарну допомогу отримує більше 9 тисяч осіб, серед пролікованих кожен 9 іногородній житель.

Оснащення стаціонарних відділень відповідає табелю оснащення, а це 4 апарати УЗД, 3 рентгенапарати, 4 холтерівських апарати, бронхоскоп, 10 апаратів ШВЛ та інше. Лише у 2019 році через сис-тему закупівель Prozorro придбано в лізинг медичне ендоскопічне обладнання для проведення гінекологічних, проктологічних, урологічних втручань, напівавтоматичний прилад для аналізу гемостазу (коагулометр),  автоматичний гематологічний аналізатор, фібробронхоскоп, авторефкератометр, офтальмоскопи, реєстратор добового ЕКГ за Холтером, відеоендоскопічний діагностичний комплекс, дефібрилятори, концентратори кисню, 95 комп’ютерів,  90 МІС,  50 принтерів, сервер на загальну суму 4,931 тисяч гривень.

В складі ОЛІЛ функціонує відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 9 ліжок. Як пояснила завідуюча відділенням АІТ Людмила Зайцева,  його оснащення і кваліфіковані фахівці забезпечують можливість надання належної медичної допомоги хворим з невідкладними станами та проводити всі види знечулення на сучасному рівні в обсягах, які передбачені затвердженими протоколами.

Завідуючий хірургічним відділенням Михайло Макаров наголошує, що в хірургіч-ному відділенні проводяться операції на судинах (артеріях, венах), на черевній порожнині (шлунку, жовчному міхуру, підшлунковій залозі, кишківнику, на жіночих статевих органах, кістково-м’язевій системі. Виконуються лапароскопічні оперативні втручання, операції за допомогою лазерної коагуляції.

Отоларинголог Микола Байдецький виконує операції на ЛОР органах як дорослим, так і дітям під загальним знечуленням.

Щорічно у стаціонарі проводиться більше 1,5 тисяч оперативних втручань.

Зі слів завідуючої перинатальним центром ІІ-го рівня Інни Якимовської, протягом останніх 6-ти років пологи приймаються не лише у жительок Могилів-Подільського, але і Чернівецького та Муровано-Куриловецького районів. Народжують також і мешканки Ямпільського та інших сусідніх районів.

Щороку в перинатальному центрі приймають 580-750 пологів, кожні треті у жительок інших районів.

Застосування новітніх перинатальних технологій дозволило збільшити питому вагу нормальних пологів, не за-стосовувати медикаментів в їх ході, зменшити захворюваність і смертність немовлят. Більше 92% пологів є партнерськими. Є приклади виживання немовлят з край-нім ступенем незрілості.

Завідуючий кардіологічним відділенням Олександр Максименко розповідає, що у відділенні є всі умови для надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом, проводиться госпітальний тромболізис.

На базі ОЛІЛ планується відкриття кардіологічного відділення з рентген-операційним блоком для проведення перкутантних втручань на судинах серця. За кошти державного, обласного і місцевих бюджетів придбано рентгенівську ангіографічну систему для інтервенційної кардіології, завершуються роботи з реконструкції приміщення.

Згідно «маршруту паці-єнта», затвердженого наказом ДОЗ від 27.02.2019 р. №400 «Про удосконалення організації надання екстреної та невідкладної допомоги в ЗОЗ області», пацієнти із Чер-нівецького, Муровано-Куриловецького та Шаргородського районів з порушенням мозкового кровообігу, інфарктом міокарду, кровотечами і політравмами госпіталі-зуються в ОЛІЛ. Як зауважив завідуючий неврологічним відділенням Віктор П’янзін, щорічно в неврологічному і від-діленні АІТ медичну
допомогу отримують близько 250 осіб з мозковими інсультами. Є можливість проводити СКТ (на території лікарні функціонує приватний кабінет).

Діагностичні підрозділи ОЛІЛ дозволяють проводити повноцін-не рентгенологічне, УЗД, ендо-скопічне обстеження, проводиться спірографія, ЕКГ, фізичні проби з навантаженням, в т.ч. велоергометрія.

У клініко-діагностичній лабораторії щороку виконується більше 340 тисяч досліджень: біохімічних, загальноклінічних, гематологічних, імунологічних, цитологічних, мікробіологічних. Завдяки діагностичній системі GeneXpert є можливість проводити молекулярно-генетичну діагностику туберкульозу.

Сучасний ремонт виконано у патологоанатомічному відділенні, де щороку проводиться більше 100 патологоанатомічних розтинів та більше
5-ти тисяч патолого-гістологічних до-сліджень операційного, біопсійного, секційного матеріалу.

На базі ОЛІЛ функціонує відділення гемодіалізу як сателітний підрозділ Центру гемодіалізу Вінницької обласної  клінічної лікарні.

Всі робочі місця лікарів КДП, стаціонару, діагностичних служб комп’ютеризовані, придбана і впроваджується  медична інформаційна система.

Медичні працівники ОЛІЛ працюють в тісному взаємозв’язку з лікарями первинної ланки не лише Могилів-Подільського району і міста Могилева-Подільського, але і інших районів госпітального округу, які направляють в ОЛІЛ пацієнтів для консультації та стаціонарного лікування. Консультативні заключення фахівців КДП, виписки із медичної карти стаціонарного хворого обов’язково передаються у Центри ПМСД, як і інформація про проведення рентгенологічного профі-лактичного обстеження, цитологічного обстеження.

Медичні працівники ОЛІЛ завжди готові надавати якісну медичну допомогу пацієнтам в необхідних об’ємах. Ми завжди працюємо на благо пацієнта.

Back to Top