Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

ФОРМА № 1

 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

 На виконання вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року №  2 (далі – Порядок),

_Комунальне підприємство «Престелерадіоцентр «Краяни»______

 подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за __2016__ звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

1. Відомість про власників істотної участі  ( форма 2)____________

2. Відомість про пов’язаних осіб ( форма 3)_____________________

3. Відомість про зміни у структурі власності ( форма 4)___________

4. Відомість про кінцевих  бенефіціарних власників  (форма 5)____

5.Відомість про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру    програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо) (форма 6)

6. Схема зображення структури власності суб’єктів інформаційної    

     діяльності_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________

 Документи подаються:

 у паперовому вигляді на  7 аркушах

 в електронній формі : електронною поштою на адресу Національної ради кількості 7 файлів.

Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена в мережі Інтернет відповідно до пунктів 1,2 розділу V Порядку за посиланням :http://krayany.mogpod.com/index.php

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.

Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності.

        

директор______Фоменко Т.А

15.02.2017

 

Опис параметрів заповнення відомостей про пов’язаних осіб

 1. У колонці 2 зазначаються:

 1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

 2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

 4) щодо іноземних юридичних осіб – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

 2. У колонці 3 зазначається:

 1) щодо фізичних осіб – країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, – всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

 2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.

 3. У колонці 4 зазначаються:

 1) щодо фізичних осіб – громадян України – серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

 3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

 4) щодо іноземних юридичних осіб – реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

 4. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

 5. У колонці 6 зазначається номер типу пов’язаної особи:

 “1” – особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності (афілійовані особи);

 “2” – керівники суб’єкта інформаційної діяльності;

 “3” – особи, які мають істотну участь в афілійованих особах суб’єкта інформаційної діяльності;

 “4” – члени сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта інформаційної діяльності;

 “5” – юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками  істотної  участі;

 “6” – студія-виробник, з якою суб’єктом інформаційної діяльності протягом календарного року здійснено господарських операцій на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість).

 6. У колонці 7 наводиться короткий опис обставин, у зв’язку з якими особа вважається пов’язаною із суб’єктом інформаційної діяльності. Наприклад, “Особа 1 є дружиною власника істотної участі Особи 2” або “Особа 3 є директором суб’єкта інформаційної діяльності”.

 

Начальник управління ліцензування              /підпис/              Л. Запорожець

Опис параметрів заповнення відомостей про осіб,

які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо)

 1. Цей додаток заповнюється і подається провайдером програмної послуги, якщо загальна сума фінансування провайдера програмної послуги, отриманого від однієї особи впродовж звітного року, становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.

 2. У колонці 2 зазначаються:

 1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом;

 2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;

 4) щодо іноземних юридичних осіб – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

 3. У колонці 3 зазначається:

 1) щодо фізичних осіб – країна громадянства, а у разі, якщо особа є громадянином декількох країн, – всі країни її громадянства. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства, або якщо особа є громадянином декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;

 2) щодо юридичних осіб – країна, в якій зареєстрована юридична особа.

 4. У колонці 4 зазначаються:

 1) щодо фізичних осіб – громадян України – серія та номер паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – номер документа, що посвідчує особу, із зазначенням типу документа (посвідчення особи, водійське посвідчення, закордонний паспорт тощо);

 3) щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний номер у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 4) щодо іноземних юридичних осіб – реєстраційний (ідентифікаційний) номер у комерційному, торговому, судовому або іншому реєстрі юридичних осіб країни реєстрації юридичної особи.

 5. У колонці 5 зазначається повна адреса (поштовий індекс, країна, область (регіон), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи. Щодо фізичних осіб – іноземців, осіб без громадянства (крім тих, що постійно проживають на території України), іноземних юридичних осіб адреса зазначається додатково англійською мовою.

 6. У колонці 6 зазначається інформація про послугу фінансування: правочин, реквізити договору, сума договору, строк погашення (крім безповоротної допомоги), відсоток за користування послугою фінансування (крім договорів безоплатного фінансування). Наприклад “Позика; договір від 01.01.2016; 30 млн грн; 01.01.2017; 20% річних”.

  

Начальник управління ліцензування                 /підпис/         Л. Запорожець

 


 
 
 

 

 

 

Back to Top